بررسی مزایای خرید تلفنی نسبت به خرید حضوری

چرا خرید تلفنی؟  خرید تلفنی بهتر است یا حضوری؟

 دلایل خرید تلفنی و خرید از فروشگاه تلفنی برمی‌گردد به مزایایی که خرید تلفنی در برابر خرید حضوری دارد. خرید تلفنی موهبتی است که دنیای تکنولوژی به ما عرضه داشته و راهی مناسب برای پیشرفت اقتصادی دولت ها و تقویت اقتصاد خانواده‌ها به شمار می‌آید.

بسیاری افراد، حتی خریدهای سوپرمارکتی خود را به صورت هفتگی به صورت تلفنی انجام می‌دهند. برخی شرکت‌ها فقط فروش تلفنی دارند و فروش حضوری ندارند.


اگرچه امروزه، عصر فناوریه و تقریبا کلیه خدمات تجاری به صورت مجازی ارائه میشه، اما از نقش چشمگیر سامانه های تلفنی در کنار سامانه های اینترنتی نباید چشم پوشی کرد.

از جمله مزایای خرید تلفنی :

معایب خرید حضوری :

مزایای ایجاد فروشگاه تلفنی برای فروشندگان:

اصنافی که خرید تلفنی برای آنها مناسب‌تر است:

همکاری در فروش